Optymalizacja pamięci SWAP – Ubuntu

Nie wiem dlaczego, ale praktycznie we wszystkich dystrybucjach Linuksa wartość vm.swappiness ustawiona jest na 60. Skutkuje to tym, że nawet w komputerach o dużej ilość pamięci RAM zbyt często używany jest plik wymiany. My zrobimy tak, aby ten plik wymiany używany był jak najrzadziej przez z system.

1.Uruchamiamy konsolę i wpisujemy:

sudo gedit /etc/sysctl.conf

2.Naszym oczom pokaże się edytor tekstu. Na samym końcu dokumenty dopisujemy vm.swappiness=5 i zapisujemy plik. (możemy oczywiście ustawić inną wartość).

3.Teraz należy przeładować ustawienia komendą:

sudo sysctl -p

4.Od tej pory wartość vm.swappiness będzie wynosiła 5, i przez to system rzadziej będzie korzystał z pliku wymiany.