Optymalizacja SWAP – Debian, Uniwersalny

Nie wiem dlaczego, ale praktycznie we wszystkich dystrybucjach Linuksa wartość vm.swappiness ustawiona jest na 60. Skutkuje to tym, że nawet w komputerach o dużej ilość pamięci RAM zbyt często używany jest plik wymiany. My zrobimy tak, aby ten plik wymiany używany był jak najrzadziej przez z system.

1.Logujemy się jako root.

2.Uruchamiamy konsolę i wpisujemy:

nano /etc/sysctl.conf

3.Naszym oczom pokaże się edytor tekstu. Na samym końcu dokumenty dopisujemy vm.swappiness=5, naciskamy F2, T i Enter.

4.Teraz należy przeładować ustawienia komendą:

sysctl -p

5.Od tej pory wartość vm.swappiness będzie wynosiła 5, i przez to system rzadziej będzie korzystał z pliku wymiany.