Otwórz menu Ubuntu logiem Windows

Logo Windows służące do otwierania menu Start w okienkach może również przysłużyć się do otwieranie menu w Ubuntu. Domyślną kombinacją klawiszy jest ALT+F1, co nie jest według mnie przyjemne. Lepiej zrobić to jednym przyciskiem.

Uruchamiamy terminal i wpisujemy polecenie:

gconf-editor

Teraz przechodzimy do kolejnych gałęzi:

-apps
-metacity
-global_keybindings

Na liście po prawej stronie odszukujemy wartość panel_main_menu. Klikamy na nią dwukrotnie i w nowym oknie wpisujemy:

Super_L 

Zachowujemy oczywiście wielkość liter.

Jeżeli nie chcemy się tak bawić, to istnieje oczywiście prostszy sposób. A mianowicie odpalamy konsolę i wydajemy polecenie:

gconftool-2 --set /apps/metacity/global_keybindings/panel_main_menu --type string "Super_L"