Spolszczamy Windows Thin PC

W jednym z moich artykułów był przedstawiony Windows Thin PC – jeden ze świeższych systemów operacyjnych firmy Microsoft. Można pobrać 90-dniową wersję testową, ale ona domyślnie komunikuje się z nami po angielsku. Istnieje oczywiście pakiet MUI, ale jego instalacja nie należy do najprostszych. W tym artykule pokaże, jak spolszczyć system Windows Thin PC z poziomu wiersza poleceń.

Pobieramy plik MUI / instalacja

Na początku będziemy musieli pobrać paczkę z odpowiednik językiem. Pomoże nam w tym ta witryna:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26215

Jak na polaka przystało, pobieramy język polski.

Po pobraniu odpalamy wiersz poleceń jako administrator. Gdy uruchomimy magiczną konsolę wpisujemy do niej polecenie:

DISM /Online /Add-Package /PackagePath:(dokładna ścieżka do pliku lp.cab)

Jeżeli nasz plik polonizujący znajduje się na dysku C, to polecenie będzie wyglądało tak:

DISM /Online /Add-Package /PackagePath:C:\lp.cab

Wciskamy ENTER.

Rozpocznie się proces wypakowywania i instalacji nowego języka:

Całość może trwać nawet 20 minut. Podczas tego procesu instalacja może dostać zadyszki na poziomie 33,3 %, ale proszę się tym nie przejmować. Po pewnym czasie pasek postępu zacznie rosnąć.

Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, ujrzymy ten komunikat:

i czekamy, aż pojawi się znak zachęty.

OK. Pliki zainstalowane, ale to nie wszystko. Musimy jeszcze zainicjować polską wersję językową. Tak iż nie zamykamy wiersza poleceń, tylko wpisujemy następujące komendy:

bcdedit /set {current} locale pl-pl

ENTER

bcdboot %windir% /l pl-pl

ENTER

Odpowiednio powinny pojawić się na te komunikaty:

Jak już widzimy, cmd „gaworzy” do nas po polsku. Dobra. Powłokę mamy już spolszczoną. Pozostał nam jeszcze ekran ładowania systemu. Tutaj już nie ma magicznego polecenia, tylko kod wpisu rejestru, który wygląda następująco:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\UILanguages\pl-PL]
"LCID"=dword:00000415
"DefaultFallback"="en-US"
"en-US"=hex(7):00,00,00,00
"Type"=dword:00000092

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
"InstallLanguage"="0415"
"Default"="0415"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale]
@="00000415"
"(Default)"="00000415"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"PreferredUILanguages"=hex(7):70,00,6c,00,2d,00,50,00,4c,00,00,00,00,00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MuiCached]
"MachinePreferredUILanguages"=hex(7):70,00,6c,00,2d,00,50,00,4c,00,00,00

Odpalamy notatnik, wklejamy do niego powyższą zawartość, Plikzapisz jako – w polu zapisz jako wybieramy wszystkie pliki o nazwa to np. plik.reg

Ważne jest rozszerzenie reg. Zapisujemy plik np. na pulpicie. Po zapisaniu klikamy na niego dwukrotnie, po czym zobaczymy serię okienek:

Na owe pytania odpowiadamy twierdząco. Gdy plik zostanie dodany do rejestru ukaże nam się komunikat informujący o pomyślnym przebiegu operacji:

Teraz wykonujemy restart systemu i możemy się cieszyć spolszczonym systemem Windows Thin PC.

Ponowna aktywacja

Aha. Jeszcze jedno. Po zainstalowaniu spolszczenia i po ponownym rozruch systemu OS zacznie krzyczeć, że nie jest aktywowany. Będziemy musieli go ponownie aktywować. W tym celi klikamy na Start, prawym na Komputer, Właściwości i klikamy w ten najdłuższy „link”:

Pojawi się kreator:

Niestety, zapomnieli go spolszczyć, ale wybaczamy im to uchybienie. Klikamy na Active Windows online now.

Po chwili system zostanie pomyślnie aktywowany. (chyba, że ktoś ma pirata to nie)

Zamykamy okno i od tej chwili mamy spolszczony i aktywowany Windows Thin PC: