Poprawione powiadomienia w Ubuntu 11.04

NotifyOSD, czyli słynne powiadomienia w Ubuntu, które zostały wprowadzone, jak mnie pamięć nie myli w wersji 8.10 i do tej pory są udoskonalane, ciągle nie posiadają zaawansowanych opcji konfiguracyjnych, ba, nawet żadnego GUI do ich konfigurowania. Istnieje jednak ich bardziej ulepszona wersja wraz z okienkowym konfiguratorem. Ten artykuł pokaże, jak je zainstalować.

Wskazówka działa tylko na wersji 11.04.

Na początku musimy odpalić terminal i wklepać parę komend. A mianowicie:

sudo add-apt-repository ppa:leolik/leolik
sudo apt-get update

Zostanie dodane odpowiednie repozytorium i odświeżona lista pakietów.

Następnie musimy wykonać upgrade (tak, upgrade) systemu:

sudo apt-get upgrade

Zostanie pobrane dosłownie jeden plik i zainstalowany.

Teraz instalujemy odpowiednią bibliotekę:

sudo apt-get install libnotify-bin

i po zainstalowaniu restartujemy proces:

pkill notify-osd

Biblioteka została zainstalowana. Teraz pora na graficzny konfigurator. Nie rozstajemy się z terminalem, tylko dodajemy nowe repo i odświeżamy listę pakietów:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update

i instalujemy programik:

sudo apt-get install notifyosdconfig

Program konfiguracyjny wygląda tak:

Nie będę go szczegółowo omawiał. Widać co potrafi. Jednak nie posiada on pełnej funkcjonalności. Niektóre modyfikacje powiadomień będziemy musieli wykonać, modyfikując pliki konfiguracyjne.

Inne miejsce powiadomień.

Jeżeli chcemy, aby powiadomienia były wyświetlane w innym miejscu, to wpisujemy w terminalu polecenie:

gconftool-2 -s /apps/notify-osd/gravity --type=int [numer]

i w [numer] są dopuszczalne takie wartości:

1 – prawy górny róg ekranu

2 – prawa krawędź ekranu

3 – prawy dolny róg

4 – lewy dolny róg

5 – lewa krawędź ekranu

6 – lewy górny róg

Zapisujemy zmiany i reset procesu poleceniem:

pkill notify-osd

Zamykanie dymku po kliknięciu w jego obszarze.

Wpisujemy w terminalu:

nano ~/.notyfi-osd

i dopisujemy nastepującą linię:

bubble-close-on-click=1

Zapisujemy zmiany i restartujemy proces:

pkill notify-osd

Niestety nie zawsze to działa.