Pobieranie filmów z YouTube z poziomu konsoli

Na temat pobierania materiałów z serwisu YouTube odbyło się już wiele debat. Są wtyczki, są programy specjalnie pisane tylko pod to konkretne zadanie. Jednak opierają się wszystkie one albo o środowisko graficzne, albo o przeglądarkę. W tym artykule zaprezentuje narzędzie o nazwie youtube-dl, które działa w trybie… tekstowym.

youtube-dl to niewielka aplikacja działające w trybie tekstowym, która umożliwia pobieranie materiałów z serwisu YouTube. W takich dystrybucjach jak np. Debian, Ubuntu, Ubuntu Server znajduje się ono domyślnie w repozytorium, więc z instalacją nie powinno być żadnych problemów. Nie jest to ubogie narzędzie. Po wydaniu polecenia –help program naprawdę posiada wiele opcji:

Usage: youtube-dl [options] url [url...]

Options:
 General Options:
  -h, --help        print this help text and exit
  -v, --version      print program version and exit
  -U, --update       update this program to latest version
  -i, --ignore-errors   continue on download errors
  -r, --rate-limit LIMIT  download rate limit (e.g. 50k or 44.6m)
  -R, --retries RETRIES  number of retries (default is 10)
  --dump-user-agent    display the current browser identification
  --list-extractors    List all supported extractors and the URLs they would handle

 Video Selection:
  --playlist-start NUMBER playlist video to start at (default is 1)
  --playlist-end NUMBER  playlist video to end at (default is last)
  --match-title REGEX   download only matching titles (regex or caseless sub-string)
  --reject-title REGEX   skip download for matching titles (regex or caseless sub-string)
  --max-downloads NUMBER  Abort after downloading NUMBER files

 Filesystem Options:
  -t, --title       use title in file name
  -l, --literal      use literal title in file name
  -A, --auto-number    number downloaded files starting from 00000
  -o, --output TEMPLATE  output filename template. Use %(stitle)s to get the title, %(uploader)s for the uploader
               name, %(autonumber)s to get an automatically incremented number, %(ext)s for the filename
               extension, %(upload_date)s for the upload date (YYYYMMDD), and %% for a literal percent.
               Use - to output to stdout.
  -a, --batch-file FILE  file containing URLs to download ('-' for stdin)
  -w, --no-overwrites   do not overwrite files
  -c, --continue      resume partially downloaded files
  --no-continue      do not resume partially downloaded files (restart from beginning)
  --cookies FILE      file to read cookies from and dump cookie jar in
  --no-part        do not use .part files
  --no-mtime        do not use the Last-modified header to set the file modification time
  --write-description   write video description to a .description file
  --write-info-json    write video metadata to a .info.json file

 Verbosity / Simulation Options:
  -q, --quiet       activates quiet mode
  -s, --simulate      do not download the video and do not write anything to disk
  --skip-download     do not download the video
  -g, --get-url      simulate, quiet but print URL
  -e, --get-title     simulate, quiet but print title
  --get-thumbnail     simulate, quiet but print thumbnail URL
  --get-description    simulate, quiet but print video description
  --get-filename      simulate, quiet but print output filename
  --get-format       simulate, quiet but print output format
  --no-progress      do not print progress bar
  --console-title     display progress in console titlebar

 Video Format Options:
  -f, --format FORMAT   video format code
  --all-formats      download all available video formats
  --prefer-free-formats  prefer free video formats unless a specific one is requested
  --max-quality FORMAT   highest quality format to download
  -F, --list-formats    list all available formats (currently youtube only)

 Authentication Options:
  -u, --username USERNAME account username
  -p, --password PASSWORD account password
  -n, --netrc       use .netrc authentication data

 Post-processing Options:
  --extract-audio     convert video files to audio-only files (requires ffmpeg and ffprobe)
  --audio-format FORMAT  "best", "aac", "vorbis", "mp3", "m4a", or "wav"; best by default
  --audio-quality QUALITY ffmpeg audio bitrate specification, 128k by default
  -k, --keep-video     keeps the video file on disk after the post-processing; the video is erased by default

Pobieramy materiał

Ogólne polecenie do tego zadania wygląda tak:

youtube-dl |link| -o |sciezka/nazwa_pliku.flv|

Jeżeli byśmy nie podali flagi -o, to program zapisze plik w katalogu domowym. Jedyny haczyk tkwi w linku. Otóż należy pamiętać, aby kopiować tylko link z identyfikatorem materiału. Nic się nie stanie, jeżeli przekopiujemy link w takiej postaci:

http://www.youtube.com/watch?v=Tk76cskmvOw&feature=related

Ale gdy program nic nie odnajdzie, wtedy wklejamy to:

http://www.youtube.com/watch?v=Tk76cskmvOw

Czyli usuwamy wszystko po znaku &. Pamiętamy jednak, aby jego też usunąć.

Teraz wystarczy tylko wcisnąć Enter i rozpocznie się pobieranie materiału.

Skrypt

Jeżeli ktoś chciałby napisać skrypt, w którym zmienialibyśmy tylko link, to naturalnie można. Przygotujmy sobie zatem w katalogu domowym folderu o nazwie youtube. Odpalamy terminal i wpisujemy:

mkdir youtube

Przechodzimy do tego folderu:

cd ./youtube

I w nim wykonujemy dwa polecenia:

mkdir pobrane

touch youtube.sh

Pierwsze tworzy folder o nazwie pobrane. W nim będą lądować wszystkie pobierane pliki. Drugie tworzy pusty plik z rozszerzeniem .sh. Z teraz racji, ze ów plik będzie plikiem wykonywalnym, musimy nadać mu prawa do uruchamiania.

chmod +x youtube.sh

Ok. Gotowe. Teraz otwieramy edytor nano z tym plikiem.

nano youtube.sh

Jako treść wpisujemy:

#!\bin\sh
youtube-dl http://www.youtube.com/watch?v=NPaygvwt7bk -o /home/user/pobrane/plik.flv

gdzie:

http://www.youtube.com/watch?v=NPaygvwt7bk to link z materiałem

/home/user/pobrane/plik.flv lokalizacja, nazwa i rozszerzenie pliku do którego wszystko zostanie zapisane.

Zapisujemy zmiany. Teraz jeżeli chcemy wywołać nasz skrypt, to przechodzimy do katalogu gdzie go zapisaliśmy i wpisujemy:

sh youtube.sh

Rozpocznie się pobieranie materiału.