Zgodność plików w 3ds MAX

W szkole zaczęliśmy brać 3DS Max’a. W szkole jest wersja 2011, ja zaś zawsze bawiłem się na wersji 2009, i zawsze jej używałem. Jednak spotkałem się z jednym problemem. Praca zapisana w edycji 2011 nie była otwierana w wersji 2009. Więc trzeba było kombinować. I wpadłem na sposób jak to rozgryźć.

Tylko export i .obj

Aby móc otworzyć pracę utworzoną np. w wersji 2011 na 2009 to nie zapisujemy pliku tak jak to zwykle czynimy, czyli Save as, ale eksportujemy go. Klikamy w tym celu na przycisk File i z menu wybieramy Export…

W nowym oknie pierwsze co robimy to zmieniamy format pliku eksportowanego. Klikamy na strzałkę i z menu wybieramy :

Teraz przechodzimy do odpowiedniego folderu gdzie chcemy nasz plik wyeksportować, nazywamy odpowiednio plik i klikamy na przycisk Zapisz.

Pojawi nam się okienko z ustawieniami eksportu:

Można pozmieniać pewne ustawienia lub po prostu kliknąć Export.

Rozpocznie się eksportowanie pliku. O postępie będzie nas informować okienko:

Oczywiście im bardziej skomplikowany projekt, tym dłużej będzie trwać eksportowanie. Po zakończeniu tej operacji klikamy na DONE.

Importujemy plik do programu

Tak wyeksportowanego pliku nie uruchamiamy bezpośrednio w programie. Musimy go zaimportować. W tym celu klikamy na File i na Import…

W nowym oknie wskazujemy plik, który chcemy zaimportować i klikamy na otwórz:

Pojawi nam się okno z pewnymi ustawieniami, które tyczą się importowanego pliku:

Możemy np. wybrać jakie elementy mają być zaimportowane, geometria, materiały itd. Zostawmy wszystko domyślnie i klikamy na przycisk Import.

O postępie importowania będzie informować nas specjalne okienko i po zakończeniu tego procesu w oknie aplikacji zobaczmy zaimportowany obiekt:

Oryginał zaś wygląda tak:

Oczywiście życie nie jest kolorowe. Przy większych projektach bardzo często jest tak, że materiały się pomieszały, światła znikły, kamer jest dwa razy więcej niż było pierwotnie. Wiadomo, nie da się mieć wszystkiego. Mam nadzieje, że komuś się to przyda :-)