Google Drive w Ubuntu

Minęło już kilka miesięcy odkąd Google wypuściło Google Drive dla Windows. Firma póki co nie myśli nawet o wypuszczeniu tego samego klienta dla Linuksa. Społeczność nie czekała na łaskawy ruch firmy i wypuściła swój własny klient.

Zainstalujemy nieoficjalny klient dla Google Drive, który doskonale spełnia swoje zadanie tak samo jak oryginał.

Uruchamiamy terminal i wpisujemy:

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install grive

Zostaną wykonane następujące czynności:

– dodanie repozytorium;
– odświeżenie listy z repozytoriami;
– zainstalowanie aplikacji grive.

Polecenie kopiujemy jedno po drugim, czyli najpierw sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8, potem sudo apt-get update itd.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności przechodzimy do konfiguracji programu. Na początku tworzymy folder, w którym będą składowane nasze wszystkie dokumenty z Google. Będzie on miał nazwę gDrive. W konsoli wpisujmy polecenie:

mkdir gDrive

Przechodzimy do tego folderu poleceniem:

cd gDrive

Uruchamiamy naszą aplikację poleceniem grive -a.

Konsola wypluwa nam coś takiego:

Kopiujemy link, uruchamiamy przeglądarkę i wklejamy go do paska adresu. Po zalogowaniu się na nasze konto Google pojawi się prośba o zezwolenie na dostęp do pewnych danych:

Klikamy na przycisk Zezwól na dostęp. Po przetworzeniu danych pojawi się nam kod autoryzacji:

Kopiujemy ten kod do naszej konsoli i wciskamy klawisz ENTER. Aplikacja rozpocznie synchronizowanie danych i pobieranie ich na nasz dysk twardy.

Tak wyglądają katalogi w naszym folderze:

Mamy już poprawnie skonfigurowaną aplikację, lecz pozostała nam jeszcze jedna kwestia do rozwiązania. Program nie posiada usługi, która odpowiadałaby za synchronizowanie plików w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie tego problemu kryje się w cronie.

Cron jest odpowiednikiem harmonogramu zadań w systemie Windows i powiemy mu, aby uruchamiał naszą aplikację co jakiś czas.

Uruchamiamy terminal i wpisujemy polecenie crontab -e. Jeżeli zostaniemy zapytani jakiego edytora użyć jako domyślnego, wybieramy nano. Zazwyczaj widnieje on pod cyfrą 2.

Po wybraniu edytora ukaże się nam zawartość pliku crontab. Jedziemy na sam dół pliku przy pomocy strzałki na klawiaturze i na dole dopisujemy taką linijkę:

*/15 * * * * cd /home/ubuntu/gDrive && grive

Jeżeli nasza ścieżka jest inna, to musimy ją odpowiednio zmienić.

Co 15 minut aplikacja będzie się uruchamiać i synchronizować nasze dane. Zapisujemy zmiany wciskając klawisz F2, potem T i Enter.

Nie jest to oficjalne wydanie od Google. Mam nadzieje, że kiedyś firma udostępni klienta dla systemów Linux.