Regulamin czatu

Regulamin kanału Morfiblog.

I.Ogólne informacje:

  1.1 Przeznaczenie kanału;
  1.2 Dostęp;
  1.3 Wymagania.

II.Zachowanie:

  2.1 Poprawność językowa i gramatyczna;
  2.2 Udzielanie porad;
  2.3 Niedopuszczalne zachowania;
  2.4 Zgłaszanie naruszeń regulaminu.

III. Kary:

  3.1 Kary za łamanie regulaminu.

IV.Polityka prywatności:

  4.1 Rejestracja zachowań kanału;
  4.2.Sposoby udostępniania logów.

I. Ogólne informacje

1.1 Przeznaczenie kanału

Kanał Morfiblog został utworzony po to, aby zintegrować społeczność Morfiblog’a, wymienić się poglądami, doświadczeniami, pomóc w rozwiązywaniu problemów. Tematyka kanału jest ogólna. Rozmowy nie muszą być prowadzone tylko na tematy związane z informatyką.

1.2 Dostęp.

Dostęp do kanału jest publiczny. Dane dostępowe:

sieć: gdansk.pirc.pl
pokój: #morfiblog

1.3 Wymagania

Wejście na kanał jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy odpowiednio skonfigurowany program. Poradniki dotyczące konfiguracji znajdują się pod poniższymi linkami.

Konfiguracja klienta dla systemu Wndows.
Konfiguracja klienta dla systemu Linux.
Konfiguracja przeglądarki.

Należy również pamiętać o tym, aby ustalić swój nick.

II. Zachowanie

2.1 Poprawność językowa i gramatyczna

Wiodącym językiem na kanale jest język polski. W czasie wypowiedzi należy stosować zasady polskiej ortografii oraz gramatyki. Jakość użytych słów i zdań świadczy tylko o nas.

2.2 Udzielanie rad

Podczas rozwiązywania problemu należy dokładnie przedstawić schemat postępowania. Jeżeli twórca problemu nie zrozumie toku myślowego, należy jeszcze raz go przedstawić w bardziej przystępnej formie.

Jeżeli jednak ktoś będzie prosił o wykonanie zadanie od A do Z, wtedy można odmówić mu pomocy. Kanał ma służyć rozwojowi, czyli uczestnicy mają pomóc w naprowadzeniu do rozwiązania problemu, a nie podawać gotowe rozwiązania. Zabijamy w ten sposób kreatywność.

2.3 Niedopuszczalne zachowania

Na kanale zabrania się:

– publikowania treści pornograficznych oraz publicznie uznanych za obraźliwe;

  -obrażania innych użytkowników;

-przeklinania;

  -publikowanie linków do materiałów uznanych za nielegalne;

-udzielania wskazówek, które mogą spowodować szkody w systemie i/lub sprzęcie;

  -zamieszczania długich tekstów. Iinformacje na temat poprawnego wstawiania długich tekstów oraz obrazków na czat znajdują się tutaj.

2.4 Zgłaszanie naruszeń regulaminu

Jeżeli wykryłeś złamanie regulaminu w czasie nieobecności Administratora, możesz to zgłosić. Naruszenia regulaminu należy zgłaszać na adres pawel.pieczyrak888@gmail.com stosując następujący schemat:

Schemat zgłaszania naruszenia regulaminu.

Temat: Naruszenie regulaminu IRC

Dzień: 27-11-2011
Godzina: ~ od 9:30 do 10:13
Co zaszło: Użytkownik X opublikował link, który prowadzi do zawirusowanej strony internetowej.

Schemat zgłaszania naruszenia regulaminu.

Zalecane jest skopiowanie odpowiedniego fragmentu lub dołączenia zdjęcia, który symbolizuje zajście. Te elementy będą służyć jako materiał dowodowy.

Administrator może wysłać do Ciebie e-mail z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

Jeżeli otrzymasz odpowiedź o treści:

“Zgłoszenie zostało przyjęte”

Oznacza to, że podałeś wystarczającą ilość informacji. Rozpatrywanie zgłoszeń nie trwa dłużej niż 24 godziny.

III Kary

3.1 Kary za łamanie regulaminu

Jeżeli administrator zauważy łamanie regulaminu na czacie lub próby jego łamanie, wystosuje upomnienie w stronę delikwenta. Jeżeli nie poskutkuje to poprawą. administrator ma prawo wyrzucić go z czatu. Po wyrzuceniu z czatu można ponownie się zalogować.

Gdy użytkownik będzie nagminnie łamał regulamin i nie dostosuje się do próśb, administrator ma prawo całkowitego zablokowana dostępu do czatu. Wtedy po wyrzuceniu ponowne wejście na czat nie jest możliwe. Nie ma ograniczeń czasowych. Blokada będzie obowiązywać na zawsze.

IV. Polityka prywatności

4.1 Rejestracja zachowań na kanale

W czasie nieobecności administratora poczynania na kanale są rejestrowane przez specjalnego bota, który widnieje pod nazwą BigAdmin. Jego zadaniem jest tylko zapisywanie rozmów.

4.2 Sposoby udostępniania logów

Na prośbę zwykłych użytkowników logi nigdy nie zostaną upublicznione, udostępnione. Nawet podczas zgłaszania naruszeń regulaminu, zgłaszający nie dostaje logów do interpretacji. Logi mogą być udostępnione tylko w dwóch przypadkach:

– jeżeli Administrator wykryje WYRAŹNE złamanie polskiego prawa, to jest zobowiązany zgłosić to odpowiednim organom ścigania. Logi w tym przypadku posłużą jako materiał dowodowy.

  – na wniosek prokuratury.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Postanowienia wchodzą w życie dnia 12 stycznia 2013 roku.