Compiz nie zapisuje ustawień

Domyślne skróty klawiszowe środowiska Unity nijak mi nie odpowiadają. Na szczęście istnieje możliwość ich zmiany, ale w niektórych przypadkach się zdarza, że Compiz co jakiś czas będzie tracił zapisane przez nas modyfikacje.

Po dostosowaniu sobie skrótów klawiszowych raz na dwa, trzy dni ustawienia przez Compiza są przywracane do domyślnych, nie wiedzieć z jakiego powodu. Szczególnie te objawy występowały na laptopie. Znalazłem jednak sposób jak obejść ową przeszkodę.

Spis treści:

Instalacja managera Compiz

Importujemy ustawienia i zmieniamy sposób zapisywania konfiguracji