Dodawanie firmowego konta w Microsoft Outlook

Do wczoraj segregowałem swoje wiadomości w postaci osobnych skrzynek pocztowych – firmowa jedna, osobista druga itd. Do każdej poczty musiałem się osobno logować, co nie było wcale wygodne. Wiem, mogę dodać adresy e-mail, aby wszystkie wiadomości schodziły się w jedno miejsce, jednak takie rozwiązanie mnie nie zadowala. Postanowiłem więc wykorzystać program Microsoft Outlook.

Do tej pory korzystałem tylko z kalendarza oraz zadań lecz postanowiłem to zmienić i wykorzystać pełną moc drzemiącą w  programie. Dlaczego zatem o tym piszę? Ponieważ użytkownicy firmowych kont pocztowych będą musieli uważać na jedną kwestię.

Dodajmy konto pocztowe. Klikamy na Plik i z menu wybieramy dodaj konto:

konto_firmowe_outlook_1

W pierwszym oknie kreatora wybieramy ręczną konfigurację skrzynki pocztowej.

konto_firmowe_outlook_2

Zaznaczamy POP lub IMAP.

konto_firmowe_outlook_3

Jako tym konta wybieramy IMAP i uzupełniamy wszystkie pola wedle określonej konfiguracji. Po wpisaniu odpowiednich danych klikamy na Więcej ustawień.

konto_firmowe_outlook_4

Pierwsza zakładka, jaka będzie nas interesować to Serwer wychodzący. Zaznaczamy opcję Serwer wychodzący wymaga uwierzytelnienia, następnie zaloguj używając i wpisujemy nasz login oraz hasło do poczty.

konto_firmowe_outlook_5

Przechodzimy do karty zaawansowane i ustawiamy odpowiednie porty oraz szyfrowanie, jeżeli jest to niezbędne.

konto_firmowe_outlook_6

Klikamy we wszystkich oknach na przycisk OK i postępujemy dalej zgodnie z krokami kreatora.

Po co ten artykuł? Jeżeli nie podalibyśmy danych uwierzytelniających do serwera SMTP, to aplikacja zalogowałaby się na nasze konto pocztowe, ale nie mogłaby wysłać żadnej wiadomości. Sam się zastanawiałem co może być przyczyną gdy konfigurowałem swoje skrzynki. Wystarczy tylko uzupełnić pola w jednej zakładce i wysyłanie wiadomości będzie działać bezproblemowo.