Zabezpieczamy router – blokowanie panelu dla osób z zewnątrz

Sprawdzamy, czy nasz router jest podatny

Na samym początku musimy sprawdzić, czy nasz router posiada wyżej przedstawioną lukę. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy:

http://IP_ROUTERA/rpFWUpload.html

W miejsce IP_ROUTERA podajemy IP naszego urządzenia, które z reguły wynosi 192.168.0.1 lub 192.168.1.1. Warto zajrzeć do instrukcji obsługi, w której na pewno adres routera jest podany.

Przeglądarka internetowa powinna zachowywać się tak samo jak w przypadku ładowania strony. Czekamy około minuty i przerywamy proces ładowania. Następnie w pasku adresu przeglądarki podajemy:

http://IP_ROUTERA/rom-0

Jeżeli zostanie pobrany plik o nazwie rom-0 to znak, że nasz router posiada wspominaną dziurę i należy go zabezpieczyć.

Zawartość pliku (w formie zakodowanej) przedstawia się następująco:

zabezpieczenie_routera_2

W celu otrzymania zawartości w jawnym tekście musimy plik odkodować. W Internecie przy odrobinie sprytu znajdziemy odpowiednie narzędzie służące do tego celu.

Co robić w przypadku, gdy przeglądarka nie pobierze pliku?

Jeżeli po wykonaniu drugiego polecenia przeglądarka nie pobierze żadnego pliku, to możesz czuć się bezpieczny. Sprawdź przy okazji, czy panel administracyjny nie jest dostępny dla osób z zewnątrz.