Otwórz menu Ubuntu logiem Windows

Logo Windows służące do otwierania menu Start w okienkach może również przysłużyć się do otwieranie menu w Ubuntu. Domyślną kombinacją klawiszy jest ALT+F1, co nie jest według mnie przyjemne. Lepiej zrobić to jednym przyciskiem.