technik informatyk

Karty graficzne – sprawozdanie do pobrania

Pojawiło się kolejne sprawozdanie z przedmiotu UTK, tym razem traktujące o kartach graficznych.

Sprawozdania, prezentacje z UTK

UTK – Urządzanie Techniki Komputerowej to przedmiot nieodłączny z zawodem technik informatyk. Jest on dość specyficzny – traktuje o sprzęcie, ale od strony elektronicznej.